Zkušebna Velmi Vysokého Napětí v transformátorech

Zkušebna společnosti Trafo CZ, a.s. E-24 je členem Asociace zkušeben vysokého napětí, která kontroluje způsobilost zkušebny ke zkušební činnosti a vydává osvědčení k provádění zkoušek.
Zkušebna je součástí systému managementu jakosti ve společnosti Trafo CZ, a.s. dle ČSN EN ISO 9001.

Zkušebna transformátoru zajišťuje:

01

 • kusové zkoušky distribučních transformátorů dle platných norem a metodik AZVN
 • zkoušky ochranných a pracovních pomůcek pro elektrotechniku do napětí 245 kV včetně pomůcek pro práce pod napětím
 • zkoušky svodičů přepětí a napěťové zkoušky transformačních stanic do jmenovitého napětí 35 kV
 • zkoušení rozvaděčů VN do 35 kV

Vybavení transformátorové zkušebny

Přístrojové vybavení zkušebny je na standardní evropské úrovni. Zkušebna je vybavena pro měření ztrát v transformátorech systémem TMS 580 do napětí 3 x 2.5 kV, při proudu do 200 A a dalšími speciálními přístroji pro měření převodu a odporů vinutí transformátoru, dodanými firmami Haefelly Test AG a Tettex Instruments.
Pro napěťové zkoušky je zkušebna vybavena zdrojem napětí do 200 kV, s výkonem100 kVA a pro ostatní měření vlastním alternátorem o výkonu 160 - 300 kVA, při kmitočtu 50 - 100 Hz.

Seznam prováděných zkoušek pomůcek pro elektrotechniku

02

 • Přezkoušení izolačních rukavic dle ČSN EN 60903:2004 ed.2
 • Přezkoušení izolačních rukávů dle ČSN EN 60984:1996.
 • Přezkoušení manipulačních tyčí dle PNE 359700:2010.
 • Přezkoušení záchranného háku dle PNE 359700:2010.
 • Přezkoušení přemísťovacího háku dle PNE 359700:2004.
 • Přezkoušení zkoušečky dle PNE 359700:2004.
 • Přezkoušení fázovací soupravy dle PNE 359700:20010.
 • Provedení zkoušky A1 ohebného krytu pro PPN dle ČSN EN 61479:1997.
 • Zkouška izolační přikrývky pro PPN vyrobené dle ČSN IEC 61112.
 • Provedení zkoušky bočníku z kabelu se syntetickou izolací.
 • Provedení zkoušky A1 pevného krytu pro PPN dle ČSN EN 61229:1997.
 • Přezkoušení izolační tyče pro PPN dle ZM-08:2003.
 • Přezkoušení izolačního žebříku pro PPN dle ZM-08:2003.
 • Přezkoušení izolační pracovní plošiny pro PPN dle ČSN IEC 61813:2002