Transformátory HDO

Vazební transformátor je určen pro použití v sítích vn a používá se jako součást statického vysílače HDO napájeného z transformátoru vlastní spotřeby stanice. Slučuje v sobě izolační transformátor a vazební indukčnost. Slouží pro přenos impulsu tónového kmitočtu ze statického měniče do sítě vn.

Společnost Trafo CZ, a.s. dodává kompletní sortiment vazebních transformátorů HDO používaných v distribuční síti vn v České republice. V současné době jsou v provozu desítky vazebních transformátorů z produkce Trafo CZ, a.s.

Transformátor je vzduchový s vinutím Cu na straně vn a nn. Cívky jsou vinuty na sklotextitové válce a zality epoxidovou pryskyřicí. Nosný sklotextitový válec je opatřen dvěma příchytkami pro uchycení na konstrukci.

Výrobní program (napětí v kV / frekvence v Hz):

  • VTDS 10/217, 10/760
  • VTDS 22/183, 22/217, 22/283, 22/425, 22/760, 22/1060
  • VTDS 35/283, 35/760, 35/1060
  • VTDK 35/217
  • možno i individuálně dle zadané specifikace

Údaje pro objednávku:

  • typ vazebního transformátoru
  • jmenovité napětí sítě vn
  • jmenovitý kmitočet sítě
  • jmenovitý ovládací kmitočet
  • případné dodatečné požadavky na uchycení