Transformátory Elin

Společnost Trafo CZ, a.s. je tradiční český výrobce distribučních olejových transformátorů ELIN, které dodává v mnoha provedeních, výkonech a napětích svým zákazníkům již od roku 1992.

O transformátorech ELIN byste měli vědět...

 • Trafo CZ, a.s. vyrábí a dodává distribuční transformátory již od roku 1994
 • v současné době je instalováno v sítích po celé České republice bezmála 20.000 kusů transformátorů ELIN
 • Trafo CZ, a.s. je od roku 2010 strategickým partnerem Skupiny ČEZ pro dodávky distribučních transformátorů
 • Trafo CZ, a.s. je jediný výrobce transformátorů se zajištěným servisem na území České Republiky

Rozsah nabídky transformátorů

 • napěťové řady 6, 10, 22 a 35 kV
 • výkon od 50 do 2.500 kVA
 • hermetizované transformátory nebo klasické transformátory s konzervátorem
 • atypické transformátory - s dvojím vinutím nízkého napětí, s nízkými ztrátami, s izolační kapalinou Midel, s připojením na konektory na VN i NN straně

Trafo CZ, a.s. je technologicky propojená s jednou z vedoucích společností v oboru - maďarským výrobcem Siemens Energy Kft. Trafo CZ využívá vývojové zázemí maďarského partnera, což zajišťuje trvale vysoký standard v oblasti technického vývoje, aplikovaných výrobních postupů, používaných materiálů a systému řízení kvality.

Transformátory ELIN - popis vlastností

Hermetizované olejem plněné transformátory ELIN vychází z osvědčené výrobní řady TDQ, která se v malých obměnách úspěšně prodává po celém světě.

Nádoba transformátoru

04: Nádoba transformátoruNádoba transformátoru je svařena ze tří základních částí - vany, pláště a rámu. Masivní ocelová vana je opatřena vypouštěcí armaturou a dvěma profilovými nosníky, které slouží jako podvozek transformátoru. Plášť nádoby je tvořen ocelovým vlnovcem, který umožňuje ochlazování a dilataci použitého izolačního a chladicího média.

Je tak důležitým prvkem z pohledu odolnosti transformátoru vůči teplotnímu namáhání. Rám transformátoru umožňuje spojení nádoby a víka. Nádoba je vybavena svorkou pro připojení uzemnění a je osazena vypouštěcím kohoutem ve dně nádoby.

Víko transformátoru

08: Víko transformátoruVíko je vyrobeno z ocelového plechu. Pro vyšší mechanickou pevnost jsou všechny jeho okraje zahnuté přes horní hranu rámu nádoby. Těsnění mezi nádobou a víkem zajišťuje olejivzdorná guma kulatého průřezu. Víko je propojeno zemnícím spojem s nádobou.

Cívky transformátoru

02: Cívky transformátoruProvedení cívek se liší dle výkonu a napětí stroje. Nižší výkony jsou navinuté z kulatého nebo profilového drátu. U vyšších výkonů se používá pro vinutí na straně nízkého napětí měděná případně hliníková fólie. Všechny cívky jsou oválného průřezu, což vede k menším rozměrům a nižší hmotnosti transformátoru.

Prokladová papírová izolace je švýcarské výroby a zajišťuje vysokou trvanlivost vinutí. Cívky se navíjejí na moderních automatech firmy Stolberg ve zcela bezprašném prostředí.

Jádro transformátoru

03: Jádro transformátoruMagnetický obvod transformátoru je tvořen ze zastudena válcovaných orientovaných elektromagnetických plechů. Plechy se stříhají na automatizované lince firmy Georg v nově vybudovaném "Core Cutting Center" firmy Siemens ve výrobním závodě Budapešť.

Jádro je staženo ocelovými případně dřevěnými trámci a jeho tuhost a kompaktnost má významný vliv na ztráty a hlučnost transformátoru.

Olej v transformátoru

05: Olej v transformátoruIzolačním a chladícím médiem transformátoru ELIN je transformátorový olej značky Nytro. Jedná se o inhibovaný naftenický olej z high grade skupiny vysoce výkonných transformátorových olejů firmy Nynas.

Olej je bezprostředně před plněním vysušen a odplyněn v zařízení Micafil a dosahuje tak velmi příznivých hodnot nízkého obsahu vody, elektrické pevnosti a dalších parametrů sledovaných u transformátorových olejů. Plnění transformátorů olejem probíhá pod vakuem ve vakuové komoře.

Průchodky a svorníková oka v transformátoru

06: Průchodky a svorníková oka v transformátoruTransformátory ELIN jsou standardně osazené porcelánovými průchodkami. U vyšších výkonů jsou součástí dodávky i poniklovaná svorníková oka umožňující připojení Cu i Al vodičů. Na požadavek zákazníka mohou být porcelánové průchodky nahrazeny konektory. Použité průchodky nebo konektory pochází od osvědčených dodavatelů ze zemí EU.

Povrchová úprava transformátoru

07: Povrchová úprava transformátoruNádoba transformátoru, víko a kolečka jsou opatřené dvojitým antikorozivním nátěrem. Standardně je používán odstín RAL 7033, který může být změněn dle požadavku zákazníka. Těsnost nádoby je před expedicí 2x testována na těsnost a možný únik oleje.

Vybavení, přístroje

Všechny transformátory ELIN jsou doplněné o sadu ocelových koleček. U transformátorů o výkonu 800 kVA a vyšším je standardně osazen dvoukontaktní teploměr, na vyžádání lze teploměr nahradit integrovaným ochranným modulem R.I.S. Transformátor lze také doplnit o teplotní sondu PT 100.

Technická specifikace prodávaných transformátorů

Transformátory ELIN jsou nabízeny v několika standardizovaných výrobních řadách. Pro specifické instalace, u kterých jsou proti standardu odlišné požadavky na napěťový převod, ztráty nebo například olejovou náplň, nabízí výrobce možnost objednání transformátoru zcela dle technické specifikace.

Výhodou standardní výrobní řady je cenová výhodnost plynoucí ze sériové výroby a také obvykle rychlejší dostupnost transformátoru na skladě.

Technické parametry - ECOD

 • úroveň ztrát odpovídá směrnici EU 548/2014 - Ecodesign 2
 • materiál vinutí nn i vn měď
 • provedení a konstrukce transformátoru je schválená pro provoz v sítích Skupiny ČEZ

Technické parametry transformátoru - ECOD Al

 • úroveň ztrát odpovídá směrnici EU 548/2014 - Ecodesign 2
 • materiál vinutí nn i vn hliník

Atypické transformátory

Trafo CZ, a.s. nabízí i transformátory vyrobené přesně na zakázku pro konkrétní instalace. Specifické mohou být transformátory pro fotovoltaické, větrné a jiné malé elektrárny, transformátory s dvojím vinutím na straně nn, s atypickým stupňováním odboček přepínače a mnoho dalších variant. Obecně lze volit tyto parametry:

 • výkon
 • napětí vn, napětí nn
 • počet vinutí nn
 • schéma zapojení
 • ztráty naprázdno a ztráty nakrátko
 • hlučnost
 • olejová náplň
 • počet odboček
 • provedení průchodek
 • rozměry transformátoru
 • vybavení ochrannými přístroji
 • barva, provedení svorníkových ok, kolečka, značení

Výrobní proces transformátoru

Výroba transformátorů ELIN je společným dílem Trafo CZ, a.s. a zahraničního partnera. Rakouský partner dodává aktivní části transformátoru, tj. cívky a nastříhané plechy magnetického obvodu, který se skládá již v provoze v Hradci Králové. Ostatní díly nutné pro kompletaci transformátoru zajišťujeme vlastní výrobou nebo nákupem od specializovaných výrobců, v mnoha případech zahraničních.

Výrobní operace transformátoru - stručný popis

 • skládání jádra
  Jádro neboli elektromagnetický obvod transformátoru je tvořeno z orientovaných zastudena válcovaných plechů přesně určených tvarů. Plechy se dle výrobního předpisu skládají na speciálním stole od fy Georg metodou STEP-LAP.
 • nasazování cívek
  Na složené E jádro se nasadí cívky - vinutí nn a vn tvoří jeden nedělitelný celek. Po přesném usazení se proti jádru mechanicky zajistí uklínováním, aby nedocházelo ke vzniku vibrací. Magnetický obvod se uzavře složením horní spojky,namontují se stahovací trámce a připevní víko. Víko je osazeno průchodkami VN, NN a přepínačem.
 • zapojení transformátoru
  Následuje zapojení vývodů cívek ze strany nn na průchodky a ze strany vn na přepínač a dále na průchodky. Celý transformátor se ještě před sušením testuje bezpečným napětím na správnost zapojení.
 • sušení ve vakuové peci
  Po zapojení a odzkoušení se transformátor suší ve vakuové peci. Tento výrobní krok zajišťuje, že společným působením vakua a zvýšené teploty se odpaří veškerá vlhkost a stroj je ideálně připraven na plnění olejem.
 • plnění olejem
  Po vyjmutí z vakuové vysoušecí pece se transformátor umístí do nádoby a celý stroj se uzavře s výjimkou napouštěcí trubky. Kompletní stroj se umístí do komory vakuového plnění kde se pod vakuem plní transformátorovým olejem. Tím je dosaženo, že olej vyplní všechny vzduchové kapsy v transformátoru a rovnoměrně se rozlije do všech chladících kanálů a žeber.
 • tlaková zkouška a hermetizace
  Po naplnění se provede test na celkovou těsnost transformátoru proti únikům oleje tlakovou zkouškou. Po tlakové zkoušce následuje hermetizace stroje.
 • Před expedicí je nutné transformátor přezkoušet. Na zkušebně se podrobí všem normou požadovaným kusovým zkouškám, výsledkem je zkušební protokol dokládající parametry transformátoru z výroby.

Skladové zásoby transformátorů

Naší snahou je mít na skladě nejvíce žádané typy transformátorů, zejména v provedení 22 a 35 kV. Přesnou informaci naleznete v tabulce nebo si zavolejte / napište a aktuální informaci na tel.: +420 492 112 333, e-mail: machalova@trafocz.cz

stav skladu ELIN
stav skladu repas

Návod k údržbě transformátoru

Hermetizované transformátory ELIN jsou v podstatě bezúdržbové stroje. Přesto je potřeba jim věnovat alespoň elementární pozornost pro zajištění jejich bezproblémové dlouhodobé funkce.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně nás neváhejte kontaktovat.

Kompletní návod k údržbě transformátoru ELIN
Provozní návod ELIN

Rozsah zkoušek transformátoru

Všechny transformátory vyrobené v Trafo CZ, a.s. jsou před předáním zákazníkovi podrobené sérii kusových zkoušek, které předepisuje ČSN 60076-1.

Jedná se o

 • Měření odporu vinutí
 • Měření převodu napětí a kontrola fázového natočení
 • Měření impedance nakrátko a ztrát nakrátko
 • Měření proudu naprázdno a ztrát naprázdno
 • Kusové izolační zkoušky

V případě požadavku zákazníka na zajištění některé speciální nebo typové zkoušky je nutno zkoušku vyžadovat již ve fázi objednávky, aby byla zahrnuta do celkové ceny transformátoru.

Referenční listina

Výrobky Trafo CZ, a.s. plní svoji funkci na téměř 20.000 instalací v rámci České republiky. Našimi zákazníky jsou zejména energetické společnosti, montážní firmy, výrobci kioskových transformačních stanic, průmyslové podniky, obchodní centra, nemocnice nebo provozovatelé lyžařských a rekreačních areálů.

24df8e962787616a290def4330b9adff.jpg

Provozní návod ELIN

Typ: PDF
Velikost: 879.2 kB

2703624e2789de78e1d520a9dc91afc2.jpg

Souhrnné parametry ELIN - ECOD II

Typ: PDF
Velikost: 468 kB