Politika QMS, EMS a BOZP

Představenstvo společnosti vyhlásilo integrovanou politiku QMS a EMS (Quality Management System a Environment Management System).

Tato politika a z ní vyplývající směrnice jsou závazné pro vedení společnosti i všechny zaměstnance.

Naše společnost se zavázala v rámci EMS plnit významné enviromentální aspekty.

fa85eb65280db288e971bdb2c987e87a.jpg

Politika QMS a EMS

Typ: PDF
Velikost: 124.6 kB