Opravy a revize transformátorů

Společnost Trafo CZ, a.s. nabízí opravy a revize olejových transformátorů všech výrobců, včetně hermetizovaných, ve všech napěťových hladinách do 35 kV a do výkonu 2.500 kVA. Opravy transformátorů jsou součástí systému řízení kvality dle ISO 9001. V opravárenské činnosti distribučních transformátorů pro energetiku a průmysl má naše společnost dlouhou tradici, sahající až do 60. let. Dnešní vybavení servisu ale odpovídá aktuálním požadavkům na provádění této činnosti na nejvyšší úrovni.

01

 • Demontáž aktivní části z nádoby
 • Čištění a sušení aktivní části ve vakuové peci
 • Kontrola a dotažení všech spojů, dotažení a klínování vinutí
 • Filtrace, sušení a doplnění olejové náplně
 • Kontrola a čištění průchodek vn i nn, nová těsnění
 • Kontrola a čištění přepínače odboček
 • Výměna všech těsnících prvků transformátoru
 • Montáž aktivní části do nádoby
 • Povrchová úprava nádoby i víka
 • Kompletní kusové zkoušky, vystavení protokolu o zkoušce
 • Kompletní rozbor oleje, vystavení protokolu o zkoušce
 • Protokol o nepřítomnosti PCB (pokud dosud nebylo provedeno)

Základní cena za revizi je stanovena dle typu transformátoru, nabídku Vám sdělíme na vyžádání obratem. Dotaz na info@trafocz.cz nebo tel. +420 492 112 333.

Při revizi se předpokládá, že transformátor nemá elektrickou závadu, tj. není u něho nutná oprava vinutí. Nicméně i v případě nutnosti opravy vinutí dokážeme servis zajistit, nabídku zajistíme po přesné specifikaci transformátoru a zjištění rozsahu závady.

K opravě transformátoru lze navíc objednat

 • pronájem náhradního transformátoru po dobu opravy
 • montážní práce a dopravu (zajišťujeme ve spolupráci se smluvními partnery)