Odběry vzorků olejů z transformátoru

Všem provozovatelům transformátorů nabízíme možnost odběru vzorku oleje naším proškoleným pracovníkem a následný rozbor oleje v naší laboratoři.

U oleje z transformátoru provádíme zkoušky:

01

  • stanovení průrazného napětí (elektrická pevnost)
  • stanovení obsahu vody v izolačním oleji
  • stanovení dielektrického ztrátového činitele tg delta (obsah nečistot)
  • stanovení čísla kyselosti
  • měření rezistivity
  • měření mezipovrchového napětí
  • měření kinematické viskozity

Izolační olej je zkoušen na přístrojích Baur DTA, Baur DTL a dalších speciálních přístrojích.
Výsledkem rozboru je protokol o provedených zkouškách s razítkem autorizované zkušebny. Dle výsledku rozboru oleje lze dále rozhodnout o potřebě revize transformátoru spojené s úpravou olejové náplně.

Rozbor oleje doporučujeme provádět u transformátorů s konzervátorem vždy po 5 letech provozu, u hermetizovaných transformátorů po prvních 15 letech provozu a dále vždy po 5-10 letech.
V přiložené tabulce můžete dohledat minimální a doporučené hodnoty jednotlivých parametrů oleje, které by měl splňovat každý distribuční transformátor resp. jeho olejová náplň.

d100bca95ed17cb3cabcdc6278ff8957.jpg

Transformátorové oleje - ČSN hodnoty

Typ: PDF
Velikost: 78.7 kB