Nízkoztrátové transformátory pro fotovoltaické elektrárny

Společnost Trafo CZ, a.s. vychází vstříc svým zákazníkům z řad investorů a provozovatelů obnovitelných zdrojů, zejména pak solárních a větrných elektráren.

U nich totiž s ohledem na státem dotované výkupní ceny elektrické energie je ocenění ztrát vznikajících při výrobě elektrické energie a její dodávce do sítě významně odlišné než u transformátorů sloužících v distribuční síti.

Transformátory pro solární elektrárny - ztráty naprázdno a nakrátko

Pro hrubou představu významu ztrát naprázdno a nakrátko uvádíme následující kalkulaci, která přibližuje reálnou situaci:

  • Instalovaný výkon: 1.000 kW
  • Reálný špičkový výkon: 950 kW
  • Reálný dlouhodobě dodávaný výkon: 400 kW

Transformátor: ELIN typové řady TDQ, 1.000 kVA, 22/0,42 kV

Varianta 1 - standardní ztráty:

  • p0 = 1.100 W ... ztráty naprázdno
  • pk = 11.600 W ... ztráty nakrátko

Tomu odpovídají ztráty za jeden rok provozu 15.204 kWh, což při výkupní ceně 12 Kč / 1 kWh představuje 182.448 Kč / rok

Varianta 2 - ztráty snížené o 20%:

  • p0 = 880 W
  • pk = 9.280 W

Tomu odpovídají ztráty za jeden rok provozu 12.163 kWh, což při výkupní ceně 12 Kč / 1 kWh představuje 145.958 Kč / rok

Roční úspora činí 36.490 Kč. Navýšení ceny transformátoru v tomto případě je přitom pouze 60-80.000 Kč a investice do nízkoztrátového transformátoru je tak návratná do 3 let od uvedení do provozu.


Trafo CZ, a.s. nabízí transformátory pro solární elektrárny s nízkými a ultra nízkými ztrátami přesně dle požadavku zákazníka. Na vyžádání je součástí naší dodávky cenová kalkulace ztrát a její porovnání s pořizovací cenou transformátoru.

Další možností je dodávka kompletní elektro části na klíč, která obsahuje betonovou kioskovou stanici, rozvaděč vn i nn, transformátor, kabeláž a ovládací prvky. Samozřejmostí jsou veškeré certifikáty a atesty jak ke stanici, tak k samotnému transformátoru. Pro vypracování nabídky na dodávku transformační stanice na klíč stačí dodat požadované jednopólové schéma stanice, nabídku obdržíte do několika dnů.