Historie společnosti

1.1.2022 Rámcová dohodaa s EG.D
dlouhodobá smlouva s EG.D na dodávky distribučních transformátorů pro napětí 22 kV
2021 Certifikace ISO 45000
společnost obdržela certifikát řízení managementu bezpečnost a ochrany zdraví při prácidle normy ISO 4500 od společnosti DEKRA Certification GmbH
1.1.2020 Rámcová dohoda - Opravy, výměny transformátorů vn/nn a jejich správa úložišť
dlouhodobá smlouva s ČEZ Distribuce  a Společnosti společníků VČE-montáže a Trafo CZ
1.11.2017 Rámcová smlouva o dodávkách zboží s ČEZ Distribuce
dlouhodobá smlouva s ČEZ Distribuce na dodávky distribučních transformátorů pro Skupinu ČEZ pro napětí 35 kV
1.1.2010 Strategické partnerství s ČEZ Logistika
dlouhodobá smlouva s ČEZ Logistika na dodávky distribučních transformátorů pro Skupinu ČEZ pro napětí 22 a 35 kV
2010 Smlouva s ČEZ Distribuce
smlouva o technické podpoře a spolupráci
2008 - 2009 Smlouva na dodávky pro ČEZ Logistika
společnost vyhrála výběrové řízení na dodávky transformátorů pro ČEZ Logistika o napětí 22 a 35 kV
1.1.2008 Vznik Trafo CZ, a.s.
fůze právního předchůdce VČE - transformátory, s.r.o. a Asatoma, a.s., změna právní formy na akciovou společnost
2007 Změna majetkové struktury
společnost outsourcována ze Skupiny ČEZ, novým majitelem finanční skupina Ecoinvestment
2005 Certifikace ISO 14001
společnost obdržela certifikát řízení environmentálního managementu dle normy ISO 14001 od společnosti KEMA Quality, B.V.
2005 - 2007 Smlouva na dodávky pro ČEZ
společnost vyhrála výběrové řízení na dodávky transformátorů pro nově se formující Skupinu ČEZ o napětí 35 kV
2000 - 2002 Projekt Six Sigma
přepracování výrobních postupů, přenos velké části výrobních operací z ELIN Weiz do Hradce Králové, investice do výroby, začátek sériové výroby transformátorů
2000 Vznik VČE - transformátory, s.r.o.
vyčlenění opravny a montovny transformátorů do samostatné společnosti, 100% majitelem VČE, a.s.
1994 Certifikace ISO 9001
společnost obdržela certifikát řízení jakosti dle normy ISO 9001 od společnosti KEMA Quality, B.V.
1992 Smlouva s ELIN Weiz o spolupráci
počátek montáže transformátorů ELIN v Hradci Králové, dodávky zejména pro potřeby VČE, a.s.
do 1992 Opravy transformátorů
v provozech Východočeské energetiky, a.s. se opravovaly transformátory všech výrobců, všech napětí a výkonů, se specializací na napětí 35 kV