Dotace

Společnost Trafo CZ, a. s., je příjemcem podpory uvedeného projektu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Aplikace VIII.

Vývoj inteligentního distribuč 

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024388 – Vývoj inteligentního distribučního transformátoru

Cílem projektu "Vývoj inteligentního distribučního transformátoru" je navrhnout a vyrobit distribuční transformátor, ve kterém bude možné regulovat velikost výstupního napětí v průběhu provozu transformátoru bez nutnosti odstávky a jeho vypnutí. To znamená změnit odbočku na přepínači bez toho, aniž by došlo k odpojení zátěže a vypnutí. Velikost regulovaného napětí bude přímo závislá na měřených parametrech v síti a bude se jim automaticky přizpůsobovat.

Projekt je podpořen dotací na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. MPO 368104/21/61200/501 ze dne 20. 4. 2021 a je řešen ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Projekt je řešen v období 1/2021 až 5/2023.