Politika jakosti a EMS

Představenstvo společnosti vyhlásilo integrovanou politiku QMS a EMS (Quality Management System a Environment Management System).

Tato politika a z ní vyplývající směrnice jsou závazné pro vedení společnosti i všechny zaměstnance.

Naše společnost se zavázala v rámci EMS plnit významné enviromentální aspekty.