Filtrace olejů použitých v transformátoru

Jedním ze základních servisních úkonů při údržbě transformátorů je obnova olejové náplně. Jejím důsledným dodržováním lze předejít závažným poruchám transformátorů. Velké transformátory je často neekonomické nebo z provozních důvodů takřka nemožné dopravit do opraven, které jsou vybaveny filtračním zařízením.

Společnost Trafo CZ, a.s. provádí filtraci oleje přímo na stanovišti transformátoru u zákazníka mobilní filtrační stanicí Micafil.

Filtrace transformátorových olejů jsou prováděné v těchto režimech

  • filtrace transformátorového oleje
  • sušení aktivní části transformátoru
  • vakuování transformátoru

Filtrace je ekonomická u strojů od výkonu 1.000 kVA, čím vyšší výkon (resp. čím větší množství oleje), tím nižší cena filtrace v přepočtu na 1 kg oleje.

Výhody filtrace oleje v transformátoru

  • ekonomická výhodnost, náklady na obnovu 1 kg oleje jsou nejnižší ze všech zavedených metod obnovy transformátorového oleje
  • jsou minimalizovány prostoje (vypínání) způsobené manipulací a transportem stroje
  • filtrace a vysoušení obnovuje základní elektrické a izolační vlastnosti transformátorového oleje

Vlastnosti oleje dosažené filtrací jsou doloženy protokolem autorizované zkušebny.