Transformátory TrafoCZ logo
  • Transformátory

Politika jakosti a EMS


Představenstvo společnosti vyhlásilo integrovanou politiku QMS a EMS
(Quality Management System a Environment Management System).

Tato politika a z ní vyplývající směrnice jsou závazné pro vedení společnosti
i všechny zaměstnance.

Naše společnost se zavázala v rámci EMS plnit následující významné
enviromentální aspekty.

Kontaktní údaje


Trafo CZ, a.s.
Koutníkova 208
503 01 Hradec Králové
Česká republika


IČ: 27636224
DIČ: CZ27636224

Tel: +420 492 112 164
Fax: +420 492 112 762

mail: info@trafocz.cz