Transformátory TrafoCZ logo
  • Transformátory

Certifikace ISO a EMS


Společnost Trafo CZ, a.s. si je vědoma potřeby neustálého udržování a zdokonalování systému řízení a kontroly. Toto naše úsilí je mimo jiné podloženo pravidelnými audity od renomovaných certifikačních orgánů - do roku 2010 společností KEMA Quality B.V a od roku 2011 DEKRA Certification.

První certifikační audit ISO 9001 proběhl již v roce 1994, certifikát je pravidelně obnovován a platí tak dosud.

Certifikační audit ISO 14001 společnost úspěšně absolvovala v roce 2005, certifikát je pravidelně obnovován a platí do současnosti. Společnost každoročně prochází kontrolním sdruženým auditem na obě normy.

ISO 9001 CZE
ISO 14001 CZE
Kontaktní údaje


Trafo CZ, a.s.
Koutníkova 208
503 01 Hradec Králové
Česká republika


IČ: 27636224
DIČ: CZ27636224

Tel: +420 492 112 164
Fax: +420 492 112 762

mail: info@trafocz.cz